COG.ER.S., s.r.o.
Pri mlyne 2735/5
080 01 Prešov
Slovakia

IČO: 36478733
IČ DPH: SK 2020014513

tel. & fax: +421 51 7721563, email: dagmar@cog.sk, lubomir@cog.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov; oddiel: Sro; vložka č.: 13401/P
viac info  
viac info  

© 2013 COG.ER.S., s.r.o. | All rights reserved.